Search by category:

Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) là một quỹ đặc biệt do Bộ Phát Triển Quốc tế Vương Quốc Anh (DFID) tài trợ.

Quỹ VBCF được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nhiệp tư nhân đang hoạt động tại Việt Nam xây dựng mô hình kinh doanh sáng tạo cùng người thu nhập thấp và có thể mang lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp cũng như tác động tích cực cho xã hội  thông qua mô hình Kinh doanh cùng người thu nhập thấp.

Các mô hình Kinh doanh cùng người thu nhập thấp tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp bằng cách đưa người có thu nhập thấp tham gia vào hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp với tư cách người lao động, người sản xuất, người phân phối hoặc người tiêu dùng. Lợi nhuận được cải thiện nhờ tăng hiệu quả kinh doanh hoặc tạo ra thị trường mới. Trong khi đó, người có thu nhập thấp được hưởng lợi nhờ cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống. Với phương thức đó, Kinh doanh cùng người thu nhập thấp là mô hình kinh doanh các bên cùng có lợi.

Quỹ VBCF có mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại Việt Nam phát triển mô hình Kinh doanh cùng người thu nhập thấp trong ba lĩnh vực sau:

  • Nông nghiệp
  • Tăng trưởng xanh
  • Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và dịch vụ cơ bản

Quỹ VBCF  đặc biệt tìm kiếm các mô hình kinh doanh cùng người dân thu nhập thấp mang đầy đủ những yếu tố sau:

  • Sáng tạo
  • Có sự tham gia của người thu nhập thấp
  • Bền vững về thương mại

Quỹ VBCF sẽ hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn kinh doanh và tài trợ không hoàn lại lên tới 49% tổng mức đầu tư cho các dự án kinh doanh cùng người thu nhập thấp được lựa chọn thông qua kêu gọi đề xuất được công bố rộng rãi và cạnh tranh.
Hai vòng nộp đề xuất sẽ được được thông báo. Thời hạn nộp đề xuất kinh doanh sẽ được công bố rộng rãi.

Quỹ VBCF được xây dựng dựa trên thành công của Quỹ Thách thức Việt Nam (2009 – 2012), cũng do Chính phủ Anh tài trợ.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý độc giả copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn vbcf.org.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2022 - 2023 | vbcf.org.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status