Kêu gọi đề xuất

Đợt kêu gọi đề xuất lần hai của quỹ VBCF chính thức bắt đầu. Hướng dẫn chi tiết và mẫu đề xuất có thể tải từ các đường dẫn dưới đây:
Hướng dẫn Tiếng Việt
VBCF Mẫu đề xuất dự án Tiếng Việt
Guideline in English
VBCF Application Form in English
 
Để nhận được thông tin cập nhật về quỹ VBCF, xin vui lòng đăng ký bằng cách điền vào bảng dưới đây: