Danh mục đầu tư

 
VBCF kêu gọi đề xuất dự án kinh doanh trong ba lĩnh vực sau:  
 
Nông nghiệp
 
Việt Nam hiện đang thành công trong nỗ lực hiện diện ngày càng nhiều trên thị trường thương mại toàn cầu với các sản phẩm như gạo, hạt tiêu, cà phê, thủy sản và các ngành khác. Nông nghiệp có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm 20% GDP và 21% tổng kim ngạch xuất khẩu, thu hút tới 45% lực lượng lao động với đa phần từ các vùng nông thôn.
 
Tăng trưởng xanh
 
Chiến lược Tăng trưởng Xanh và Chiến lược Quốc gia về Biến đổi Khí hậu của Việt Nam đề ra các mục tiêu cụ thể về sử dụng năng lượng hiệu quả và thu gom xử lý chất thải để đẩy mạnh thói quen tiêu thụ và lối sống lành mạnh hơn.
Các chính sách công của Việt Nam cũng đề cập tới khía cạnh xã hội của chiến lược tăng trưởng xanh và tác động của nó đối với xóa đói giảm nghèo. Một nghiên cứu mới đây về hơn 190 quốc gia cho thấy Việt Nam đứng thứ 23 trong số các nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu. Điều đó cho thấy tác động tiêu cực mà các vấn đề môi trường có thể gây ra đối với người thu nhập thấp và sinh kế của họ. 
 
Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản
 
Hạ tầng quy mô nhỏ và dịch vụ cơ bản đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ nền kinh tế nào và chính là những ưu tiên của Việt Nam trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội đến năm 2020. Dưới đây là cơ sở để ưu tiên xây dựng phương thức tiếp cận dựa trên thị trường cho ngành này:

  • 40% dân số Việt Nam hạn chế tiếp cận với nguồn nước máy
  • 46% dân số Việt Nam không có nhà ở được xây kiên cố
  • 49% dân số Việt Nam không được tiếp cận thường xuyên với hệ thống vệ sinh cố định
  • Hầu hết người nghèo ở nông thôn ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng tốt và giá cả hợp lý như xét nghiệm, tư vấn, thuốc chữa bệnh và các sản phẩm khác
  • Người nghèo ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ tài chính và công nghệ thông tin

Các lĩnh vực chính về cơ sở hạ tầng cần phát triển bao gồm hệ thống giao thông, đường, cầu, đập quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, nhà ở giá rẻ, vật liệu xây dựng và hệ thống vệ sinh.