Kêu gọi đề xuất

Đợt kêu gọi đề xuất cuối cùng đã kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2013. VBCF đã quyết định đầu tư cho 21 đề xuất kinh doanh cùng người thu nhập thấp xuất sắc nhất.

VBCF là gì?

Tìm hiểu thông tin về Quỹ VBCF tại đây

Xem video về VBCF tại đây

Kinh doanh cùng người thu nhập thấp?

Xem thông tin về mô hình kinh doanh này tại đây

Các câu hỏi thường gặp

Xem tất cả câu hỏi thường gặp và giải đáp tại đây

Thông tin liên hệ

Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam
Văn phòng 301-302, tầng 3, nhà B1, khu Ngoại giao Đoàn Vạn Phúc
298 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@vbcf.org.vn
Tel: 84-4-37 265214
Fax: 84-4-37 265217
Website: vbcf.org.vn